Szövegdoboz:  
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0369

                                                                   

 

 

 

 

 

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0369 pályázat megvalósításával elért célok

 

 

 

Intézményünkben a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatásával az oktatási infrastruktúra fejlesztésére került sor, mely közvetlenül hozzá kíván járulni az IKT-val támogatott oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez az intézményünkben.
     A fejlesztés kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. "Intelligens iskola" létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az "Intelligens iskola" program nemcsak az informatikai készségek, hanem - a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT)- támogatású pedagógiai módszertan által - a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges

infrastruktúrát is jelentős mértékben biztosítja.
     Az IKT-val támogatott oktatás a frontális pedagógiai módszertan mellett nagy hangsúlyt fektet az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra, mely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességet és a kooperatív technikák fejlesztését.

Továbbá:

-        Hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetencia fejlesztő oktatás alkalmazása során.

-        Intézményünk számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében.
Tantermeink ellátása internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel 
(Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép), 
Mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges eszközpark biztosításával 

-        A sajátos nevelési igényű tanulók - különösen a gyengén látók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők- integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása. 

-        IKT-val támogatott tanórai és tanórán kívüli oktatás elterjesztése a kompetencia alapú oktatás támogatására online adminisztráció és a tanulói előremenetel online eszközökkel megvalósított követésének bevezetése