2015. április 24-én a Hungarikumok Gyűjteményébe került az idén 100 éves
 Magyar Védőnői Szolgálat!

 

Iskola védőnő:  Zsadányi Henrietta

                             
Védőnői fogadó óra az iskolában: csütörtök: 10.00 – 12.00 óráig, ill. időpont egyeztetéssel.

                      

Iskolaorvos:   Dr. Matán Eszter

Kedves Szülők!

A bajai Sugovica Sportiskolai Iskola iskola orvosa és védőnője köszönti Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük az iskola tanulója lett.

Engedjék meg, hogy röviden bemutassuk munkánkat és kérjük bizalmukat, támogatásukat.

Az iskola egészségügyi szolgálat (iskola orvos és iskola védőnő) feladata az általános iskolás tanulók egészségvédelme, testi és pszichés fejlődésének követése, a későbbi –főleg életmóddal összefüggő- betegségek lehetőség szerinti megelőzése, a korai kóros eltérések felfedezése, pályaalkalmassági vizsgálat elvégzése.
Ennek érdekében rendelőnkben minden tanuló szűrővizsgálaton vesz részt (kórelőzmény felvétele után fizikális és érzékszervi vizsgálatok történnek) és kóros eltérés észlelése esetén módunkban áll a megfelelő szakorvoshoz gyermeküket beutalni. Indokolt esetben a krónikus beteg tanulót gondozásba vesszük, évente több alkalommal vizsgáljuk, betegségének alakulását figyelemmel kísérjük. A diákokat személyre szabott életmóddal kapcsolatos tanácsokkal is ellátjuk.
A fiatalok egészségfejlesztésére számos alkalmunk adódik az intézményen belül:

Annak érdekében, hogy munkánkat jól végezhessük, kérjük az Önök segítségét az alábbiakban:

Ha bármilyen kérdésük, problémájuk van, készséggel állunk rendelkezésre személyesen, vagy a rendelő telefonszámán  ( 06-79/322-837)

Rendelési idő: Iskolaorvosi rendelő
 Baja, Szent Antal u. 60.
 Csütörtök: 8.00 – 10.00

 

Védőnői fogadó óra az iskolában: csütörtök: 10.00 – 12.00 óráig ill. időpontegyeztetéssel.

Segítségüket, fáradozásukat előre is köszönjük. Kívánjuk, hogy gyermekük egészségesen, tudással és diákélményekkel gazdagodva végezze el az iskolát.

 

  Dr. Matán Eszter                             Zsadányi Henrietta                           
     iskola orvos                                         iskola védőnő                             

 

Iskolai munkánk – történelmi rálátás az iskola-egészségügy gyökereiről


Az iskolavédőnői tevékenység bemutatása


Szűrő- és alkalmassági vizsgálatok


Testnevelés csoportbesorolás


Tájékoztatás fejtetvességről