Étkezés befizetés:

Az étkezési díjak befizetése csak a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehetséges az adott hónap 20. napjáig, az alábbi időpontokban:

Hétfő: 8 – 12 h, 13 – 15 h

Szerda: 8 – 12 h, 13 – 14.30 h

Péntek: 8 – 12 h

A fentieken kívül még átutalással és csoportos beszedési megbízással fizethetnek.
Az étkezés lemondása a baja.e-menza.hu internetes felületen lehetséges.

A tanulók étkeztetése ügyében Schaffer Erikát kereshetik a 20/334-4097-es mobilszámon.

 

Tájékoztatás
Intézményi étkezés igénybevételéről

Tisztelt Szülők!

TÉRÍTÉSI DÍJAK 2015. JANUÁR 1-TŐL
Ellátás Térítési díj Ncs,  TB Diétás Diétás
Ncs, TB
Reggeli 100 Ft 50 Ft 110 Ft 55 Ft
Ebéd 320 Ft 160 Ft 380 Ft 190 Ft
Uzsonna 100 Ft 50 Ft 110 Ft 55 Ft
Reggeli, ebéd 420 Ft 210 Ft 490 Ft 245 Ft
Ebéd, uzsonna 420 Ft 210 Ft 490 Ft 245 Ft
Teljes ellátás 520 Ft 260 Ft 600 Ft 300 Ft

 

Az étkezési térítési díjak befizetésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk Önöket:

2013. január hónaptól a térítési díjak átvételéről a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője gondoskodik.

A térítési díjak beszedése havonta kettő napon keresztül történik az adott intézményben, az ott kijelölt helyen.

Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett e két nap valamelyikén sem tudja a befizetést teljesíteni, úgy arra a Polgármesteri Hivatal házipénztárában kerülhet sor a pénztári nyitva tartás figyelembevételével.

A hivatali pénztár nyitvatartási ideje:

Hétfő:              8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00 óráig
Kedd:              13.00 órától 15.00 óráig
Szerda:            8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 17.00 óráig
Csütörtök        13.00 órától 15.00 óráig
Péntek:            8.00 órától 11.00 óráig

 

A térítési díjat átutalással is lehet teljesíteni Baja Város Önkormányzata 11732033-15336244 számú számlájára.  

 

Az étkezés lemondására mindig előző nap reggel 830-ig van lehetőségük az iskola titkárságán, a 79/322-837-es telefonszámon.

 

 

ISKOLA

Intézményünkben a Baja Menza Kht. Gondoskodik az intézményi étkeztetésről.

Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlők várják a gyerekeket. Ebédelés közben igyekszünk a kulturált étkezés illemszabályaival is megismertetni tanítványainkat és betartatni azokat.
Az iskola tanulói tízórait, ebédet igényelhetnek.
Az iskolaotthonba, napközibe felvett gyerekek napi háromszori étkezésben részesülhetnek (tízórai, ebéd, uzsonna).

A térítési-díj befizetés előre minden hónap 28-ig  a kijelölt napokon történik az iskola pénztárában.

Az iskola az igénybe nem vett étkezésre befizetett térítési díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, tanulói jogviszony megszűnésekor visszafizetés történik.

A térítési díj fizetésének elmaradása esetén az étkezést a gyermek számára nem tudjuk biztosítani.

A megbetegedést a szülőnek telefonon vagy személyesen a gazdasági ügyintézőnél, illetve a pénztárosnál a hiányzás napján 8 óráig jeleznie kell, így már a másnapi étkezést nem kell megtéríteni.
Amennyiben az iskolai étkeztetést nem kívánják igénybe venni, akkor az „Étkezés lemondása” című nyomtatványt a megszűnést megelőzően 2 nappal kell benyújtani.

Az étkezési megrendelésekkel kapcsolatos módosításokat minden hónap utolsó két munkanapján lehet bejelenteni. (pl. naponta kétszeri helyett háromszorira áttérni.)

 

Az iskolai étkezés igénylése

Első osztályosok esetében beiratkozáskor.

Az iskola tanulói és szüleik minden tanév május 31-ig nyilatkoznak, hogy igényelnek-e étkezést és milyet, valamint kedvezményre jogosultak-e.

Az iskolai étkezés igénylőlapja a nyomtatványok menü alatt letölthető, nyomtatható, valamint a székhely iskola és a tagiskolák gazdasági irodájában kérhető.

Természetesen tanév kezdésekor is lehetőség van még étkezés igénylésére, ahogy étkezés lemondására is.

Térítési – díj kedvezmények

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CLXIX. törvény 3. sz. mellékletének 17. pontja alapján az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után támogatás igényelhető, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § bekezdése alapján

2010. január 1-től a 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után az intézményi térítési díj
100 %-át kedvezményként kell biztosítani.

Az e körbe nem tartozó, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és tanulók után, három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át kell biztosítani.

A tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók után az intézményi térítési díj 50 %-át kell biztosítani.

A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell. Az igazolások benyújtása a nyilatkozatokkal egy időben történik.

Igazolások:

Egyéb kedvezmény a Baja Város Képviselő-testületének 56/2008. (XI.28.) Ör. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete alapján.

 Letölthető dokumentumok:

Nyilatkozat - étkezéshez lemondáshoz.doc

Nyilatkozat - normatív kedvezményhez nagycsaládosoknak.doc

TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ.doc

Étkezés.doc

ÉTKEZÉSIGÉNYLÉS.doc

Intézményi étkeztetés.doc

                                

 

Tudnivalók:

 

Térítési díjkedvezményt igénylő tanulóktól kérjük az alábbi érvényes igazolásokat magukkal hozni, mert a kedvezményt csak ezek megléte esetén tudjuk biztosítani.