FELHÍVÁS

 

Közlemény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal
közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Értesítem a Bajai Járás lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (2) bekezdése értelmében a 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2017/2018. tanév kezdetén tankötelessé válnak.
Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A.§ (1) c) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatala a járás valamennyi településére egységesen határozta meg:
A beiratkozás a Bajai Járás összes általános iskolájában:
2017. április 20. napján 8-19 óráig (csütörtök)
2017. április 21. napján 8-19 óráig (péntek)
közötti időszakban történik.
Beiratkozás helye: Baja, Szent Antal u. 60.
A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapján tartozik – a kötelező felvételt biztosító iskolába -, illetve a választott intézménybe.
A beíratáshoz szükség van:

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.
Célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges betegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.
Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2017. május 11-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.

 

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító - intézmény igazgatójának kell benyújtani:

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.
Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, az azt követően öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.  
A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szabálysértésnek minősíti, és a 7. § (1) a) valamint a 11. § (1) bekezdése alapján 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

 

 

Beiskolászás körzetei

Baja 3. körzet
OM201185 Sugovica Sportiskolai Általános Iskola
6500 Szent Antal utca 60.
Alaga Géza utca Teljes, Alkotmány utca Teljes, Apponyi Albert utca Teljes, Apród utca Teljes, Arany János utca Teljes, Attila utca Teljes, Babits Mihály utca Teljes, Barta Lénárd Utca Teljes, Bartók Béla utca Teljes, Bartsch Samu utca Teljes, Batthyány Lajos utca Teljes, Bayer János utca Teljes, Bellosits Bálint utca Teljes, Burg Ete utca teljes, Csendes utca Teljes, Cserkész utca Teljes, Csermák Mihály tér Teljes, Csupor Gyula utca Teljes, Czirfusz Ferenc utca Teljes, Deák Ferenc utca Teljes, Déri Frigyes sétány Teljes, Déri Miksa köz Teljes, Drescher Ede utca Teljes, Eötvös József utca Teljes, Erkel Ferenc utca teljes, Felekiné utca Teljes, Fülep Lajos utca Teljes, Gaál Péter utca Teljes, Galamb utca Teljes, Grauaug Ármin utca Teljes, Hattyú utca Teljes, Ifjúság útja Teljes, Iparos utca Teljes, Jelky András tér Teljes, Jókai Mór utca Teljes, József Attila utca teljes, Katona József utca Teljes, Kazinczy Ferenc utca Teljes, Kenderes utca Teljes, Kígyó utca Teljes, Kis utca Teljes, Kisdobos utca Teljes, Kispandúr sétány Teljes, Kossuth Lajos utca Teljes, Latinovits Zoltán utca Teljes, Május 1. sétány Teljes, Március 15. sétány Teljes, Martinovics Ignác utca Teljes, Mészáros Lázár utca Teljes, Mező utca Teljes, Nagy István utca Teljes, Oroszlán utca Teljes, Parti utca Teljes, Pázmány Péter utca Teljes, Perc utca Teljes, Péter- Pál utca Teljes, Petőfi Sándor utca Teljes, Petőfi sziget Teljes, Pokorny János utca Teljes, Parti sétány Teljes, Puskin utca Teljes, Rókus utca Teljes, Roosevelt tér Teljes, Rövid utca Teljes, Sarkantyú utca Teljes, Szabadság út 000004/1 000028 Folyamatos, Szabadság út 000032 000032 Folyamatos, Szarvas Gábor utca Teljes, Széchenyi István utca Teljes, Szegedi út 000001 000015 Páratlan, Szegedi út 000002 000006/A Páros, Szent Antal utca 000003 000035 Folyamatos, Szent Antal utca 000037 000037/A Folyamatos, Szent Imre tér Teljes, Szentháromság tér Teljes, Szondi utca Teljes, Toldi Miklós utca Teljes, Tóth Kálmán tér Teljes, Tóth Kálmán utca 000002 000050/A Páros, Tóth Kálmán utca 000003 000043 Páratlan, Vágóhíd utca Teljes, Vasút sor Teljes, Vasvári Pál utca Teljes, Vörösmarty Mihály utca Teljes, Vörösmarty tér Teljes

Baia 4. körzet
OM201185 Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Telephelye
6500 Malom utca 15.
Ady Endre utca Teljes, Aligvárdi utca Teljes, Állomás tér Teljes, Arad utca Teljes, Árok utca Teljes, Bajnok utca Teljes, Baka utca Teljes, Balassa József utca Teljes, Barátság tér Teljes, Bácska tér Teljes, Bernhart Sándor utca 000001 000027 Folyamatos, Bernhart Sándor utca 000002 000030 Folyamatos, Bezerédj Pál utca Teljes, Bogrács utca Teljes, Borz utca Teljes, Csalogány utca Teljes, Csávoly utca Teljes, Csók István utca Teljes, Csokonai utca Teljes, Diófa utca Teljes, Éber Sándor utca Teljes, Eperfa utca Teljes, Érsekcsanádi utca Teljes, Faluvég utca Teljes, Fehér utca Teljes, Fűzfa utca Teljes, Gesztenye utca Teljes, Gólya sor Teljes, Gyalog utca Teljes, Harcsa utca Teljes, Hársfa utca Teljes, Irinyi János utca Teljes, Jánoshalmi út Teljes, Jegenye utca Teljes, Jelky András utca Teljes, Kassa utca Teljes, Kakukkfű köz Teljes, Kékhegyi utca Teljes, Keleti körút Teljes, Keskeny utca Teljes, Keszeg utca Teljes, Kolozsvár utca Teljes, Korsós köz Teljes, Korsós utca Teljes, Köztársaság tér Teljes, Krúdy Gyula utca Teljes Liszt Ferenc utca Teljes, Livoda utca Teljes, Malom utca Teljes, Mányoki Ádám utca Teljes, Mátra utca Teljes, Mérleg utca Teljes, Millenniumi tér Teljes, Móricz Zsigmond utca Teljes, Napsugár utca Teljes, Nyár utca Teljes, Nyárfa utca Teljes, Nyírfa utca Teljes, Paprika utca Teljes, Pék utca Teljes, Perczel utca Teljes, Pipacs utca Teljes, Pozsony utca Teljes, Raktár utca Teljes, Rozmaring köz Teljes, Rudnay Gyula utca Teljes, Sáfrány köz Teljes, Szabadka utca Teljes, Szegedi út 000010 végig Páros, Szegedi út 000019 végig Páratlan, Szegedi út 0000770Á végig Hrsz.foly., Szent Erzsébet körút Teljes, Szent-Györgyi Albert utca Teljes, Szivárvány utca Teljes, Szőnyi István utca Teljes, Tárkony köz Teljes, Tavasz utca Teljes, Tél utca 000001 000061/A Páratlan, Tél utca 000002 000054 Páros, Temető köz Teljes, Tigris utca Teljes, 6/32
Tinódi u. Teljes, Tóth Kálmán utca 000045 végig Páratlan, Tóth Kálmán utca 000052 végig Páros, Újvidék utca Teljes, Vajda János utca Teljes, Világos utca Teljes, Viza utca Teljes, Vonat kert Teljes, Zombor utca Teljes

Baja 5. körzet
OM201185 Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Telephelye
6500 Vöröskereszt tér 1/A
Alvég utca Teljes, Árvácska utca Teljes, Aulich Lajos utca Teljes, Bajza József utca Teljes, Bara utca Teljes, Baross Gábor utca Teljes, Báthori István utca Teljes, Béla király utca Teljes, Bem József utca Teljes, Bereczki Máté utca Teljes, Bodza köz Teljes, Bognár utca Teljes, Bokodi út Teljes, Dália utca Teljes, Damjanich utca Teljes, Darázs utca Teljes, Dr. Belon Gellért utca Teljes, Dr.Aszalós Imre utca Teljes, Erdész utca Teljes, Fecske utca Teljes, Forrás köz Teljes, Fürt utca Teljes, Görgey Artúr utca Teljes, Háromnyúl utca Teljes, Hárslevelű utca Teljes, Hegybíró utca Teljes, Herceg Ferenc utca Teljes, Hermán Öttó utca Teljes, Hétház utca Teljes, Hild József utca Teljes, Holló utca Teljes, Homok utca Teljes, Hunyadi János utca Teljes, Ibolya utca Teljes, III. körzet tanya Teljes, IV. körzet tanya Teljes, Jácint utca Teljes, Kadarka utca Teljes, Kakas utca Teljes, Kálmán király utca Teljes, Kálvária utca Teljes, Kereszt utca Teljes, Kinizsi Pál utca Teljes, Kisállomás utca Teljes, Kliegl József utca Teljes, Knézich Károly utca Teljes, Kocsis Pál utca Teljes, Kökény utca Teljes, Kőszegi Károly utca Teljes, Kövidinka utca Teljes, Laktanya utca Teljes, Legányi Dezső utca Teljes, Liget utca Teljes, Lökért sor Teljes, Lugas utca Teljes, Málna köz Teljes, Mathiász János utca Teljes, Meggyfa utca Teljes, Méhes köz Teljes, Mészöly Gyula utca Teljes, Monostori út Teljes, Muskátli utca Teljes, Muskotály utca Teljes, Nagy Lajos király utca Teljes, Orgona utca Teljes, Ősz utca Teljes, Pacsirta utca Teljes, Pásztor utca Teljes, Pető utca Teljes, Petői szőlők utca Teljes, Platánfa utca Teljes, Posta Sándor utca Teljes, Pöltenberg Ernő utca Teljes, Puttonyos utca Teljes, Ribiszke köz Teljes, Rigó utca Teljes, Róka köz Teljes, Róka utca Teljes, Rózsa utca Teljes, Schweidel József utca Teljes, Seregély utca Teljes, Sólyom utca Teljes, Sumár utca Teljes, Szabadság út 000029 000031 Folyamatos, Szabadság út 000033 végig Folyamatos, Szarka utca Teljes, Szeder utca Teljes, Szent Antal utca 000036 000036/A Folyamatos, Szent Antal utca 000038 végig Folyamatos, Szeremlei utca Teljes, Szilvafa utca Teljes,Szőlő utca Teljes, Szüretelő utca Teljes, Temesvár utca Teljes, Tessedik Sámuel utca Teljes, Tomori Pál utca Teljes, Tölgy utca Teljes, Tulipán utca Teljes, Vadász utca Teljes, Vadrózsa utca Teljes, Vám utca Teljes, Vécsey Károly utca Teljes, Venyige utca Teljes, Vincellér utca Teljes, Viola utca Teljes, V. körzet tanya Teljes, Vodica utca Teljes, Vöröskereszt tér Teljes, Wesselényi utca Teljes, Zöld utca Teljes, Zrínyi Miklós utca Teljes